Dünden Bugüne İlim Yayma Cemiyeti

Türkiye’de çok partili sisteme geçildikten sonra ekonomik, siyasî ve kültürel hayatta önemli ve müspet gelişmeler yaşanmaya başlamıştı.

Toplumun, ehemmiyet ve âciliyetine binaen çözüm beklediği meseleler arasında yer alan din eğitimi ve hizmetleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi gibi konularda atılan adımlar, bu müspet gelişmeler arasında bulunmaktaydı.

Nitekim İstanbul Sirkeci ’de bir araya gelen 68 mümtaz hayırsever ve vatanperver insan da, millî ve manevî değerlerimizi ihya ederek geleceğe taşımak, ilim ve irfan çalışmalarını destekleyerek yaygınlaştırmak için 11 Ekim 1951 tarihinde İlim Yayma Cemiyeti’ni kurmuştu.

Cemiyetimizin ilk Yönetim Kurulu, şu muhterem zatlardan oluşmaktaydı: Av. Seniyüddin BAŞAK (Başkan), Vehbi BİLİMER (Başkan Vekili), Nazif ÇELEBİ (Umumî Kâtip), Cemalettin TUNÇ (Muhasip), Yusuf TÜREL (Üye), Hamid ÇAĞIL (Üye), Mazhar SÜNDÜS (Üye).

Cemiyetimiz, kuruluşunun hemen ardından, Maarif Vekâleti’nin (Milli Eğitim Bakanlığı’nın) talebi ve okulun ilk müdürü olan (merhum) Celâlettin Ökten’in (Celâl Hoca) gayretleriyle, 17 Ekim 1951’de İstanbul’un Samatya-Etyemez semtinde ilk İmam-Hatip Okulu’nu açmıştır.

İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşundan iki yıl kadar sonra, o güne dek yaptığı ve ileride yapacağına kanaat getirilen çalışmalar ve hizmetler sebebiyle 10.02.1953 tarih, 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “umumî hizmetlere hâdim” (kamu yararına faaliyet gösteren) dernek statüsünü kazanmıştır.

Cemiyetimiz, toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini sürdürmüştür. İmam-Hatip Okulları’na yönelik her geçen gün artan talep üzerine bilahare İstanbul’un Vefa semtinde kiralamış olduğu konağın da ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, günümüzde de öğretime devam eden İstanbul İmam-Hatip Lisesi binası ve öğrenci yurdunun inşasına başlamıştır. Büyük gayretlerle kısa bir sürede tamamlanan bina, 1958 yılında, dönemin Başbakanı (merhum) Adnan Menderes tarafından açılışı yapılarak hizmete girmiştir.

İlim Yayma Cemiyeti, orta öğrenim için inşa ettiği okul ve yurt binalarını hizmete sunmanın yanı sıra, yüksek öğrenim öğrencileri için de çeşitli yerlerde yurtlar açmış; ayrıca, imkânsızlıklar içerisindeki kabiliyetli öğrencileri desteklemek için (1963 yılından itibaren) burslar vermeye başlamıştır.

Cemiyetimiz, aynı hizmet anlayışı çerçevesinde 1973 yılında İlim Yayma Vakfı’nı kurmuş; böylece yüksek lisans ve doktora öğrenimini özellikle teşvik edip desteklemeyi hedeflemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 29 Mayıs 1996 tarihinde İlim Yayma Cemiyeti’ne bir şükran plaketi sunmuş; ayrıca hazırlanan belgede, “Türk Milli Eğitimine yapmış olduğunuz katkı her türlü övgü ve takdirin üzerindedir. Bu değerli hizmetiniz, mutlu ve kalkınmış Büyük Türkiye idealinin anıtı olarak daima şükranla anılacaktır…” ifadelerine yer verilmiştir.

Yarım asrı aşan bir süredir nice hayırlı, bereketli ve güzel hizmetlere vesile olan İlim Yayma Cemiyeti günümüzde, Edirne’den Van’a kadar, Türkiye genelindeki şubeleri, öğrenci yurtları ve verdiği burslarıyla eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Milletimizin ve hakkın hizmetinde olmakla iftihar eden İlim Yayma Cemiyeti mensupları, toplumun en seçkin hizmet insanları olmak için dün olduğu gibi bugün de gayret göstermektedirler.

Menü